trends 2019


'De toekomst
start vandaag'

In deze editie blikken we met onze partners niet alleen terug op het afgelopen jaar maar kijken we ook naar de toekomst. Welke trends en innovaties zijn de moeite waard om te volgen? Welke wijzigingen in de regel- en wetgeving kunnen direct effect hebben op je onderneming? Verwachtingen kunnen frustreren maar wij hopen je met dit overzicht te kunnen inspireren.

The internet
of things


Bron: https://cloudworks.nu

Big data voor het MKB

Big data was lang een soort mythisch woord wat vooral bestemd was voor de grote corporaties en multinationals, maar in 2019 komt daar verandering in. Omdat werken in de cloud steeds toegankelijker wordt en er steeds meer cloud-software ontwikkeld wordt, wordt het ook voor het MKB steeds makkelijker om met Big Data te werken.

Werken in de cloud

Met een groeiende populariteit in cloudcomputing is het niet zo vreemd dat we ook de investeringen die het MKB in de cloud doet zullen zien groeien.

Privacy

Gebruikers van applicaties zijn zeer geïnteresseerd in hoe hun gegevens worden gebruikt. In 2019 zullen we een focus zien op contextuele privacyvereisten.

Havenbedrijf Rotterdam beproeft autonoom varen met drijvend laboratorium

Autonoom varen


In 2030 zit de kapitein aan wal in plaats van op zijn schip. Vanuit zijn uit de kluiten gewassen stuurhut, die vergelijkbaar is met de inrichting van een luchtverkeerstoren, bekijkt hij alle schepen die de haven van Rotterdam willen binnenvaren. Deze twee projecten zijn volop bezig met autonoom varen.

Kotug; 'Een op afstand bestuurdbare
schip is de eerste stap naar een
onbemande, autonome scheepvaart'

Wat is de juiste motor voor de toekomst?


We weten allemaal dat de emissie eisen van de binnenvaart-motoren strenger gaan worden; per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan Stage V.

Voor de nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de Stage V emissie-eisen per 1 januari 2020 in.

Wet Arbeidsmarkt in Balans


Voor MKB bedrijven met personeel gaat er in 2019 een aantal dingen veranderen. Zo komt het kabinet met de nieuwe WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans met maatregelen op gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en de financiering van de WW.

Financieel nieuws


Bent u ondernemer? Let dan even op; vanaf 2019 gaan de tarieven op de inkomsten-belasting en de vennootschapsbelasting omlaag. Vraag uw boekhouder om advies hoe u hier maximaal van kunt profiteren.

Green Award voor Zeevaart


In 2019 verbreedt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award korting voor de zeevaart; vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruikmaken alsmede zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

Om in 2019 te volgen


DexROV

DexROV gebruikt en evalueert nieuwe technologieën om veilige, kostenbesparende onderzeese operaties mogelijker te maken. Dit doen zij met op afstand bestuurbare voertuigen (ROV's).

Onboard

Stel je voor. Een constante stroom van bruikbare, realtime informatie afkomstig van je bemanning, schepen, en je gehele vloot. Bereikbaar voor jezelf en je zakelijke partners aan wal over de hele wereld.

Shareship

Door het uitgebreide rivierennetwerk is Europa uitermate geschikt voor vervoer over water. En dat geldt zeker ook voor een doorvoerland als Nederland.

Maar bijna de helft van alle binnenvaartschepen vaart leeg. Zonde! Want leegvaren levert niets op en het zorgt voor onnodige milieuvervuiling. Shareship koppelt de vraag en het aanbod op een slimmere manier.