Opmerkelijk nieuws

Dit maritiem nieuws viel ons op en willen we graag met je delen..

Eerste elektrische dp2 Shoalbuster op komst
Het nieuwe werkschip, dat Brutus gaat heten, wordt de eerste dieselelektrische Damen Shoalbuster die is voorzien van een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem en IMO Tier III motoren.

Scrubberruzie in stroomversnelling

Zijn scrubbers wel of niet een goede oplossing om aan de nieuwe zwavelrichtlijn te voldoen? Die discussie wordt steeds feller nu 2020 dichtbij komt.

Rotterdam zet vaart achter CO2-opslag in zeebodem

Topman van de Rotterdamse haven Allard Castelein is ervan overtuigd dat opslag van CO2 onvermijdelijk is als Nederland de doelstelling van 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990) wil halen.

De haven stoot nu jaarlijks ruim 25 miljoen ton CO2 uit: bijna eenvijfde van de totale landelijke broeikasuitstoot.


(bron: nieuwsbladtransport.nl)

Sendo-Liner: Emissieloos varen is vanaf nu ook voor de binnenvaart een feit! Het officiƫle certificaat is binnen. Alle testen zijn vandaag, tijdens de geladen proefvaart met de Sendo Liner, met glans doorstaan. De test met de accu's verliep vlekkeloos en ook de verwachte resultaten zijn ruimschoots behaald!

Van Oord investeert in nieuwe
generatie waterinjectievaartuigen