De Opvolgers


'Ondernemen is het lef hebben om je eigen koers te varen'

In deze editie van De Opvolgers gaan we in gesprek met Ton Kooren, grondlegger van Kotug International en met zijn zoon Ard-Jan. Ard-Jan is de vierde generatie Kooren die aan het roer staat van de van oorsprong oer-Rotterdamse sleepdienst. Door de technologische vernieuwingen en de internationale uitbreiding van Kotug hebben beide heren ooit de eretitel 'Havenman van het jaar' mogen dragen. Ieder in een ander tijdsbestek, onder andere omstandigheden en op verschillende gronden. Wij interviewen hen over de kansen en uitdagingen van het ondernemen.

De familie Kooren

Ton; Waarom bent u met Kotug International gestart?

In 1986 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen maar met de oplevering van de Deltawerken eind jaren ’80 werd het normale sleepwerk voor de natte aannemerij dramatisch minder. Het werd tijd dat wij onze bakens gingen verzetten. Dit hebben we gedaan door de geleidelijke samenvoeging van de bedrijven Ton Kooren International Marine Services en Sleepdienst Adriaan Kooren.


Onder de naam Kotug International startten we in 1988 met het assisteren van zeeschepen.

Met onze sleepboten doen wij dit inmiddels in de havens over de hele wereld.

Wat waren voor u de grootste kansen en uitdagingen?

In de havens zijn we door onze expertise een sterke speler. Dit komt ook mede door de monopolistische structuren in de Europese havens maar de concurrentie is groot. Het wordt steeds lastiger om deze leidersrol vast te houden. Daarnaast worden de klussen steeds groter. Dit vraagt om sterkere en meer wendbare sleepboten en een bemanning die hier goed mee om weet te gaan.

Waar bent u het meest trots op?

Al vanaf het begin hebben we onszelf uitgedaagd om te kijken hoe we de sleepboot efficiënter en veiliger kunnen laten opereren zonder dat we onze klanten tekort doen. Dit heeft erin geresulteerd dat we al sinds 1996 een wereldwijd patent hebben op het Rotortug®-ontwerp.


De Rotortug® onderscheidt zich van de conventionele ASD-, Tractor- of Voith Schneider-ontwerpen door een driehoekige voortstuwingsconfiguratie te gebruiken. De uitstekende manoeuvreerbaarheid van dit type sleepboot is superieur aan alle andere conventionele ontwerpen. De Rotortug® is in vele havens over de hele wereld toonaangevend. Maar zonder de juiste bemanning en de gedreven mensen aan de wal was het ons nooit gelukt om zo'n prachtig bedrijf op te bouwen.

Welke ondernemersles wilt u graag met ons delen?

Daar kan ik heel kort over zijn; Geloof in je succes en vaar je eigen koers.

Welk compliment of tip heeft u voor Ard-Jan?

Ik ben er enorm trots op dat Ard-Jan het bedrijf prachtig heeft uitgebouwd tot een wereldwijd opererende organisatie. Dit heeft hij niet alleen gedaan maar met een team van goede mensen. Zo heeft hij door heel goed management hoge kwaliteit en service kunnen leveren in een enorm concurrerende markt. Die mate van kwaliteit en service zijn wat mij betreft de sleutel tot succes.

Ton Kooren

Ard-Jan; Wat was voor jou de grootste motivatie om Kotug International over te nemen?

Internationaal zaken doen zit in mijn bloed en het leek me prachtig om dit mooie familiebedrijf in de breedte te mogen uitbouwen. In 2002 heb ik mijn vader opgevolgd. De Rotortug® heb ik mogen doorontwikkelen. Het moest schoner, zuiniger en groener. Daarom hebben we de beslissing genomen om een hybride, dus deels elektrische versie van de Rotortug® te bouwen. Ook hebben we Kotug International kunnen exploiteren buiten Europa en is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde speler. De groei is de laatste jaren enorm snel gegaan en we hebben mooie successen behaald.


Welke belangrijke verandering heb je onlangs doorgevoerd?

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het slepen efficiënter en veiliger te maken; we kijken naar mogelijkheden en focussen ons op oplossingen. Wanneer je veranderingen teweeg wilt brengen moet je kunnen kijken op langere termijn.

‘We willen leren van onze ervaringen en gaan niet uit van die van een ander.’ Dit vergt geduld, veerkracht en is zeker de kracht van Kotug. Door deze kwaliteiten hebben we niet alleen een hybride Rotortug® kunnen bouwen maar houden we ons onder andere ook bezig met een geautomatiseerde planningstool door gebruik te maken van Big Data. Deze planningstool helpt ons de sleepboten optimaal in te zetten. Daarnaast houden we ons ook bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van onbemand varen en het maken van een sleepverbinding middels een drone.


Het aantonen dat je ook daadwerkelijk groener en zuiniger bent wordt steeds belangrijker en daarom hebben we geïnvesteerd in een onboard fuel monitoring system. Aan de hand van de gegevens die we hieruit kunnen genereren, kunnen we op afstand aantonen hoeveel het brandstofverbruik en de uitstoot is en wanneer de sleepboot voor onderhoud aan de kant moet. Door deze inzichten kunnen we onze mensen ook beter aansturen.

'Innovatie en internationalisering zit in ons DNA'


Ard-Jan Kooren

Welke ondernemerslessen heb je geleerd van je vader?

Uitgaan van je eigen kracht en: 'Investeren in mensen en boten.'


Ondernemen is ook lef hebben, je moet je nek durven uit te steken. Ik bewonder de lef die mijn vader destijds heeft getoond. Als mijn vader in de jaren ‘80 niet had geïnvesteerd in een voor die tijd moderne vloot, waren we nu niet gekomen tot het punt waarop we nu staan. Ik heb de kans gekregen om Kotug verder uit te breiden. Nog altijd groeit onze vloot met een aantal boten per jaar.

Hoe zie je de toekomst?

De markt is concurrerend en zal dat zeker blijven; Daar spelen we met onze bedrijfsstructuur op in. Ons werkveld is internationaal, in de ruimste zin van het woord; we pakken nieuwe klussen op en waar mogelijk werken we samen met lokale partners. Waar we vroeger voornamelijk in de havens actief waren, zijn we dat tegenwoordig veel meer in de offshore en bij olie-, gas-, erts- en kolenterminals.


Daarnaast investeren we volop in innovatie en hebben we ook ons eigen opleidings- en kennisinstituut, het Maritime Excellence Center (MEC). Onze experts trainen kapiteins, ondersteunen bij nieuwbouw en delen hun kennis op nautisch en technisch gebied om de kwaliteit en het serviceniveau te waarborgen.