Innovatie en Techniek


Het vloot vernieuwings-
programma van het Nederlands Loodsweze
n

Foto: Freek van Arkel

Foto: Freek van Arkel

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het vlot en veilig afhandelen van het scheepvaartverkeer. Hierdoor zijn ze onmisbaar in de Nederlandse en Vlaamse havens. Jaarlijks worden zo’n 90.000 loodsplichtige schepen van en naar de havens begeleidt. Dit stelt hoge eisen aan de loods, de bemanningen én het materieel.

Sinds 2011 is het Nederlands Loodswezen bezig met het vloot vernieuwingsprogramma, onderdeel van dit programma is de vervanging van de Discovery klasse tenders. Dit zijn de tenders die op open zee langszij gaan om de loodsen van en naar boord te brengen. Tjeerd de Vos, projectleider en manager Vlootbeheer vertelt ons meer over de nieuwste ontwikkelingen.

Wat kun je ons vertellen over de recente ontwikkelingen?

Na een langdurig onderzoekstraject heeft het Loodswezen en NG Shipyards het nieuwbouwcontract ondertekend voor het bouwen van nieuwe tenders. De tenders moeten aan specifieke eisen voldoen waaronder het reduceren van het gewicht. Hoe lichter de tenders worden gebouwd, hoe meer brandstof bespaard kan worden.

Eerder deze maand is het snijpakket geleverd. Daarmee is de bouw van de eerste tender officieel van start gegaan. We verwachten dat de tender volgend jaar maart opgeleverd zal worden. Als deze tender voldoet aan de gestelde specificaties zullen wij een vervolgopdracht geven aan deze scheepswerf tot de bouw van nog twee tenders. De doelstelling is om dit onderdeel van onze vloot per 2023 vernieuwd te hebben.

Aan welke eisen moeten de nieuwe tenders voldoen?

Het Nederlands Loodswezen heeft in 2017 het MVO beleid gelanceerd. Als organisatie willen wij verantwoordelijk omgaan met maatschappelijke problemen als milieuvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden. Om onze bedrijfsdoelstellingen helder in kaart te brengen maken we gebruik van de CO2 prestatieladder. De belangrijkste eisen waaraan de tenders moeten voldoen zijn; het besparen van brandstof waardoor de emissie uitstoot ( NOx en C02) wordt gereduceerd.

Hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen?

In 2016 namen wij de ‘Enterprise’ uit de vaart. Aanvankelijk was het de bedoeling deze tender te verkopen maar we besloten deze te behouden en beschikbaar te stellen voor onderzoek. Met ons nieuwbouwteam bestaand uit specialisten van het Loodswezen en andere partners zijn wij een omvangrijk onderzoekstraject gestart.


CAMARC heeft ons geholpen met het optimaliseren van de rompvorm en aanpassingen aan de boeg. Samen met PPG Coatings hebben we uitgebreide testen gedaan om te bekijken welk verfsysteem het beste past bij dit type vaartuig. De anti-fouling die toegepast gaat worden gaan merkbare voordelen bieden op het gebied van snelheid en brandstofbesparing. Voor de hoofdmotoren is er gekozen voor twee MAN diesel motoren in combinatie met een SCR nabehandelingssysteem, de lichtste motoren in hun klasse en daarom uitermate geschikt voor onze tenders. Daarnaast zijn deze motoren voorzien van een common-rail brandstof inspuittechniek, wat resulteert in een gunstig brandstofverbruik. We hebben de mogelijkheid van LNG ook nog onderzocht maar dat voldoet vooralsnog niet aan ons vaarprofiel.

Foto: Hans Hoffman