Opmerkelijk nieuws

Dit maritiem nieuws viel ons op en willen we graag met je delen..

Ben je een MKB ondernemer uit Zuid-Holland en

actief in de maritieme sector? Op 9 april a.s. opent de inschrijving voor subsidie op o.a. haalbaarheidsstudies.

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over de wet- en regelgeving rondom scheepsmotoren?

In dit document worden de meest gestelde vragen beantwoord.



Ben je een Erkend Leerbedrijf of wil je Erkend Leerbedrijf worden?


Je kunt subsidie krijgen voor het begeleiden van leerlingen en studenten. Deze regeling is verlengd

tot en met 2023.

Duurzame brandstoffen pionier GoodFuels en partner REINPLUS FIWADO Bunker hebben voor het eerst het Combined Cargo Terminals (CCT) binnenvaartschip ‘For Ever’ volledig gebunkerd met 100% geavanceerde biobrandstof. Met deze levering wordt het gebruiksgemak van geavanceerde biobrandstoffen aangetoond en een aanmerkelijke CO2-besparing gerealiseerd.

Provincie Friesland tekent voor
Windpark Fryslân