FACT & FIGURES


Akte van Mannheim

Eerder deze maand, op 22 mei, arriveerde de Akte van Mannheim in Rotterdam. Dit belangrijke document is vanaf nu te zien in het Maritiem Museum in Rotterdam. Wat is nu precies de Akte van Mannheim en waarom is dit document zo belangrijk? Om antwoord te geven op deze vragen, hebben wij het eens uitgezocht en nemen je mee terug in de tijd.

En wel 150 jaar (!) om precies te zijn.

De Rijn is met 1233 kilometer één van de langste rivieren van Europa en wordt al eeuwenlang gebruikt als een van de belangrijkste handelswegen. Deze rivier verbindt de haven van Rotterdam met Duitsland en is nog steeds onmisbaar voor onze economie.

Toch was het eeuwenlang niet eenvoudig om handel te drijven via deze rivier: het onderhoud was zeer slecht en er werd flinke tol geheven.

Het doel

Met de ‘Akte van Mannheim’ kwam daar op 17 oktober 1868 definitief een einde aan. Met de betrokken partijen werden goede afspraken gemaakt over o.a. het onderhoud van de waterweg en het afschaffen van tolgeld. Je zou kunnen stellen dat de Akte van Mannheim mede heeft gezorgd voor de huidige welvaart van Europa. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is aangesteld om de zaken die benoemd worden in de Akte van Mannheim te behartigen.

Er is maar één exemplaar van de Akte van Mannheim. De akte is opgesteld in het Frans, Duits en Nederlands en wordt bewaard in het archief van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Vanwege het 150 jarig bestaan maakt de Akte van Mannheim een tour door Europa. Momenteel is dit allesbepalende document te zien in het Maritiem Museum te rotterdam.

GELDIGHEID

De opgestelde regels in de Akte van Mannheim zijn geldig voor alle binnenvaartschepen die varen onder de vlag van een van de betrokken landen of de landen die horen bij de Europese Unie.

Voor pleziervaartuigen, sportboten en oorlogsschepen gelden andere specifieke regels. De Akte van Mannheim zoomt in op de volgende onderwerpen: onderhoud, veiligheid, personeel, handhaving en gevaarlijke stoffen.

ONDERHOUD

De Rijnoeverstaten en België zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in en rondom de Rijn. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart begeleidt deze werkzaamheden en biedt ruimte voor overleg over de huidige maatregelen: Zij beoordelen de werkzaamheden die de scheepvaart kunnen beïnvloeden, zoals bruggen of wijzigingen van de waterloop.

Op gasolie die in de Rijnvaart gebunkerd wordt, worden geen douanerechten of accijnzen berekend.

VEILIGHEID

Alle binnenvaartschepen die varen over de Rijn moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen die zijn opgesteld door CCR. Deze eisen hebben betrekking op de bouw van een schip en de techniek aan boord.

PERSONEEL

Er zijn regels opgesteld die de veiligheid aan boord van een schip bevorderen. Welke gedragsregels gelden aan boord? Aan welke eisen moet je voldoen om op de Rijn te mogen varen? De regels vormen de basis van goed onderwijs en geven waarde aan diploma's en certifcaten.

Ook op de Rijn gelden verkeersregels. De politievoorschriften voor de scheepvaart zijn opgesteld door het Comité Politiereglement (RP) van de CCR. In dit regelement speelt communicatie een grote rol.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Daarom heeft CCR richtlijnen opgesteld om de veiligheid te garanderen bij het laden en lossen van tankvaartschepen.

Is de Akte van Mannheim een saai en ouderwets document? Wij denken van niet. Zoals je ziet vormt 'De Akte van Mannheim' de basis van de maritieme sector en is de akte tot op de dag van vandaag nog actueel. Wil je alle in en outs weten?