BIJZONDER PROJECT

Hermotorisering kvb Maranta

Dolderman B.V. is een officiële dealer van toonaangevende merken als Caterpillar, Hatz en John Deere en hebben zich gespecialiseerd in de inbouw, onderhoud, reparatie en revisie van scheepsmotoren. Aan de kade bij Dolderman stapten we aan boord van het kvb Maranta. Het schip lag er enige tijd voor een verbouwing en hermotorisering. Riemer en Geke Kingma investeren in duurzame techniek en vertellen ons over het project

Wat was jullie grootste motivatie om te ‘vergroenen’?

Ons kvb Maranta was toe aan vernieuwing. Als je eenmaal zo'n besluit neemt, dan wil je ook een grote stap vooruit maken en zeker weten dat je de nieuwste techniek aan boord haalt. We hebben gekozen voor een motor dat voldoet aan de strengere milieueisen en nog andere technieken die bijdragen aan de verduurzaming van ons schip. Het terugverdienen van deze investering wordt een enorm grote uitdaging. Dit wisten wij van tevoren, desondanks hebben wij dit besluit bewust genomen.
Wij vinden het belangrijk om verantwoordelijk met Gods schepping om te gaan en om na te denken wat je doorgeeft aan de volgende generatie. Zeker als ondernemer kun je gauw geneigd zijn om je ogen te sluiten voor de problematiek rondom het milieu en het probleem naast je neer te leggen. Wij geloven dat een schonere wereld bij jezelf begint. Iedere stap, hoe klein of groot ook, heeft effect op langere termijn.
Waarom hebben jullie voor Dolderman gekozen?

Dirk-Jan Bezemer van Dolderman BV heeft de Caterpillar type 3512E geadviseerd op basis van onze wensen. Caterpillar type 3512E is een zuinige motor dat voldoet aan de stage V eisen. Daarnaast is de motor en het nabehandelingssysteem via een paneel te bedienen. Hierdoor is de motor en het nabehandelingssysteem beter op elkaar afgestemd en minder gevoelig voor storingen.
Wij waren al bekend met het bedrijf, hun producten en de mensen. Daarnaast kregen wij van hen ook de mogelijkheid om zelf de projectbegeleiding te doen, uiteraard in goed overleg.

Met alle nieuwe technieken aan boord kwamen we soms voor flinke uitdagingen te staan. Gelukkig was Dirk Alblas, projectleider bij Dolderman, erg betrokken bij deze verbouwing en heeft hij met zijn kennis en expertise op dit gebied ons goed kunnen helpen.

Kun je iets vertellen over de techniek aan boord?

Allereerst hebben wij heel goed nagedacht over onze wensen en welke mogelijkheden er worden geboden. Niet alle technieken op het gebied van duurzaamheid zijn haalbaar of werken (kosten)besparend.


De duurzame aandrijftechniek aan boord van het kvb Maranta hebben we zelf samengesteld en is op deze wijze opgebouwd; tussen de motor en de katalysator staat een hydrauliekpomp die de asgenerator aandrijft. Achter de katalysator bevindt zich een roetfilter van Fischer. Deze hebben we geïnstalleerd met het oog op de toekomst en zorgt ervoor dat de uitstoot van NOX en roet wordt verlaagd. De Orcan warmtewisselaar zorgt voor de Co2 reductie. Door een gesloten circuit, bestaand uit een grote beunkoeler in combinatie met de Orcan warmtewisselaar en efficiencypack wordt er energie opgewekt uit de restwarmte. Door deze energie terug te geven hebben we minder vermogen van de hoofdmotor nodig. Dit zorgt voor een besparing tussen de 6 en 9 procent op de brandstof.

Wat waren de grootste uitdagingen?

In de praktijk blijkt het heel lastig om aanspraak te kunnen maken op subsidie voor duurzame investeringen. Wij hebben dan wel gebruik gemaakt van bestaande technieken maar de combinatie en de wijze waarop wij de techniek hebben toegepast is wel nieuw. Om subsidie te krijgen moet je blijkbaar compleet 'iets' nieuws ontwikkelen met het gevaar dat helemaal niet werkt in de praktijk. Slechts voor een klein deel van de totale investering kunnen we gebruik maken van de MIA en de VAMIL regeling.


Tijdens de verbouwing was het een grote uitdaging om alle leveranciers goed met elkaar te laten samenwerken. We hebben gemerkt dat iedere leverancier toch uitgaat van zijn of haar eigen product. Dat is ook logisch, maar gelukkig waren de betrokken partijen gemotiveerd om tot een goed eindresultaat te komen. Da's uiteindelijk gelukt. Een andere uitdaging was de beperkte ruimte in de machinekamer. Al die techniek neemt flink wat ruimte in en was het een gepuzzel om het goed in te kunnen delen in de machinekamer. Dit ‘speciale’ project heeft meer tijd gekost dan gedacht. En op sommige momenten was het ronduit frustrerend, gelukkig was iedereen bereid om te blijven denken in mogelijkheden en zijn wij trots op het eindresultaat.


Hoe ziet voor jullie de toekomst eruit?

We hebben er lang naar uit gekeken om weer in de vaart te komen. Half juli was het dan zover. Na het slagen van de officiële proefvaart zijn wij weer volop in bedrijf.
Wij varen voor onze vaste bevrachter HTAG diverse reizen, van erts en kolen tot graan of veevoer. We zijn blij met de prettige samenwerking.


Daarnaast hopen we met het kvb Maranta de hoogst haalbare Green Award te behalen.Wil je meer weten over Dolderman BV?